đánh bài online fi88 - Chơi bài trực tuyến miễn phí

FORGOT YOUR DETAILS?

CHỦNG LOẠI đánh bài online fi88

Đá ốp lát

Đá thủ công

Đá nghiền sàng

96,2% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 4.400.000 m2/năm (2017)

3,4% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 2.500 m3/năm (2017)

0,4% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 300.000 m3/năm (2017)

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DỰ KIẾN

Loại đáĐơn vị2013201420152016201720182019
Đá ốp látm2599.8381.109.0392.600.0003.500.0004.400.0005.400.0006.500.000
Đá thủ côngm35.1574.1003.3001.4502.5003.1503.500
Đá nghiền sàngm3118.490237.442440.000240.000300.000420.000550.000

MỎ ĐÁ NGUYÊN LIỆU

CÔNG TY CON NGÀNH ĐÁ

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGÀNH ĐÁ

TOP